Zajímavosti na řece Jizeře

Spálov

Jedním z výchozích bodů pro vodácké výpravy po řece Jizeře je soutok klidné Jizery s divokou Kamenicí. Na tomto kouzelném místě je ideální nástup na řeku. Pokud využijete naší půjčovny lodí, tak právě zde může začít Vaše vodácká etapa.
Kousek po proudu se nachází malé tábořiště Paraplíčko s cvičnou peřejí (WW I), která je za optimálního stavu vody zábavným adrenalinovým zpestřením plavby po Jizeře i pro méně zkušené vodáky. Z Podspálova lze zahájit plavbu po Jizeře pouze za dostatečného stavu vody (prakticky mimo letní měsíce), protože elektrárna nad Líšným a nově i v Železném Brodě odvádí většinu vody a část koryta pod jezy bývá nesjízdná. Za jarního tání, či po vydatných deštích, mohou zkušenější vodáci spojit výlet na Paraplíčko se splutím spodního úseku Kamenice (z Jesenného = WW II).

Vodácký úsek Spálov – Malá Skála: 9,7 km

Řeka Kamenice

Kamenice je populární divoká řeka, na kterou se sjíždějí vodáci z celé republiky. Pramení v Jizerských horách (1 084 m nad mořem) a v délce 33 kilometrů protéká několika městy, z nichž největší je město Tanvald. Koryto řeky je sjízdné po deštích nebo za tání sněhu. Nejvyhledávanější úsek z Plavů do Jesenného je při vyšším stavu vody velmi obtížný a je považován za jednu z nejtěžších řek ve střední Evropě. Řeku lze rozdělit do pěti úseků. Pro obyčejné smrtelníky je vhodný pouze ten poslední: Jesenný – Podspálov. Kousek pod mostem je jez, který je lepší přenést, jelikož za velké vody se zde tvoří velmi nebezpečný válec. Dále následuje široké koryto, jenž je bezpečné i za velké vody. Jízdu je možné ukončit na levém břehu pod silničním mostem Podspálov nebo lze pokračovat dále po řece Jizeře.

Riegrova stezka 

Riegrovou stezkou se dnes nazývá cesta ze soutoku Kamenice s Jizerou u Podspálova skrz romantické údolí Jizery a skalnatým kaňonem Galerie Jizery do Semil. Své jméno má po slavném semilském rodákovi doktoru Františku Ladislavu Riegrovi.
Historie Riegrovy stezky se píše již od konce 19. století, kdy Klub českých turistů vybudoval tzv. starou část Riegrovy stezky, 13 km dlouhou cestu ze Železného Brodu k soutoku říčky Kamenice s Jizerou. V roce 1901 již padnul návrh na prodloužení stezky skrz údolí Jizery do Semil. Nadšenci však naráželi na odpor tehdejšího majitele pozemků, který neměl s městem dobré vztahy. Ledy se prolomily až v roce 1908 a rok poté se začalo s budováním tzv. nové části stezky od Podspálova do Semil. Stavba to byla náročná a její realizace se ujal architekt Karel Kryka.
Náročnost stavby dokazuje dvanáctimetrový tunel a 77 metrů dlouhá visutá galerie nad hladinou řeky Jizery. Na stezce byla taky vybudována Böhmova vyhlídka s pěkným výhledem na řeku. Na stavbu se použilo přes 300 kg trhaviny a stavba trvala 3 měsíce. Slavnostní otevření proběhlo v říjnu roku 1909 a stezka se ihned dostala do povědomí turistické veřejnosti – jen jeden rok po otevření si stezku prošlo před 80 000 turistů.

Malá vodní elektrárna Spálov

Stavba začala v roce 1921 u soutoku Jizery a Kamenice. Stavební práce byly zadány firmě ing. Nejedlý, Řehák a spol. v Praze, pozoruhodný areál projektoval mistr secese a kubismu Emil Králíček, rodák z Německého Brodu, strojní zařízení stavidel, česlic a lávek dodala firma Bratři Prášilové a spol. v Libni, turbíny firma Breitfeld a Daněk v Blansku, elektrické zařízení rozvodny firma F. Křižík.
Náhon k elektrárně je veden od jezu raženou štolou dlouhou 1323 m ve velmi tvrdém diabasu a dále zděným kanálem dlouhým 437 m. Strojovna byla dána do zkušebního provozu 12. května 1926. Dokonale promyšlené a zhotovené dílo sloužilo bez přestávek celých 72 let, v roce 1998 byla elektrárna odstavena z provozu a došlo k zahájení modernizace. Hlavním mottem rekonstrukce bylo ponechat elektrárně její jedinečnost, autentičnost, krásu a vrátit ji mládí a svěžest. Modernizací se podařilo výrazně zvýšit výkon elektrárny ze 2 MW na 2,4 MW, průměrná roční výroba se zvýšila o cca 30 % a dosahuje tak hodnoty 12 GWh.
Vodní elektrárnu ve Spálově si lze v dnešní době prohlédnout. Prohlídky se konají od května do září. Vodní elektrárna je součástí Riegrovy stezky, která patří mezi nejkrásnější stezky v ČR.

Peřej Paraplíčko a vodácké centrum

Peřejovitý úsek řeky a cvičná peřej (WW I) s malým tábořištěm, spravovaným železnobrodskými vodáky. Za optimálního stavu vody je vhodná pro cvičení základních dovedností na proudící vodě, zejména pro kajakáře (za vyššího stavu teče voda přes kameny a rozhraní mizí) a pro adrenalinové zpestření plavby po Jizeře pro méně zkušené vodáky.
Z Podspálova lze zahájit plavbu po Jizeře pouze za dostatečného stavu vody (prakticky mimo letní měsíce), protože elektrárna nad Líšným a nově i v Železném Brodě odvádí většinu vody a část koryta pod jezy bývá nesjízdná. Za jarního tání, či po vydatných deštích, mohou zkušenější vodáci spojit výlet na Paraplíčko se splutím spodního úseku Kamenice (z Jesenného = WW II).

Město Železný brod

V tomto sklářském městě zasazeném do hlubokého údolí řeky Jizery naleznete řadu historických památek. Za zmínku stojí návštěva Městské galerie Vlastimila Rady nebo Městského divadla. Město každoročně pořádá akce jako: Železnobrodský jarmark (druhý červnový víkend), celé město zaplní množství stánků s tradičními výrobky, atrakce a bohatý doprovodný kulturní program pro rodiny s dětmi. Skleněné městečko je velká slavnost sklářského řemesla, kterou si nenechte ujít o víkendu v druhé polovině září. K vidění je zde také sklářský veletrh, výstavy, výroba skla, odborné semináře a bohatý kulturní program. Oficiální stránky města Železný Brod.

Obec Líšný

Malá vesnička na břehu řeky Jizery je jednou ze vstupních bran do Českého ráje. Tvoří nástupní místo na řeku v blízkosti malé vodní elektrárny. Začíná zde populární vodácký úsek Líšný - Malá Skála - Dolánky (12,5km). Díky náhonu do elektrárny je řeka v tomto místě pro vodáky přijíždějící od Železného Brodu neprůjezdná, takže se lodě musí krátký úsek přenášet. Hlavní koryto Jizery již dlouhodobě nedovoluje splouvat řeku od jezu dolů a pro plavbu se musí využívat již zmíněný náhon.

Galerka Líšný

V této malé obci se nachází naše základna s občerstvením, na které zajišťujeme půjčení lodí, dopravu a další služby. Zároveň zde můžete navštívit minigalerii.

Za zmínku jistě stojí nová cyklostezka Greenway Jizera, která lemuje levý břeh řeky a přímo vybízí k projížďce na koloběžce zpět proti proudu. Naše půjčovna koloběžek a jízdních kol je díky ní stále populárnější. Obec Líšný je nástupním místem na cyklostezku Greenway Jizera. V blízkém okolí najdeme řadu přírodních i architektonických památek. Obec je vhodným výchozím bodem pro výlety na Suché skály a další krásy Českého ráje.

Vodácký úsek Líšný – Malá Skála: 2,6 km

Suché skály

Majestátní skalní hřeben z pískovce ční vysoko nad lesy a z dálky připomíná dračí hřbet. Tento překrásný skalní útvar přitahuje horolezce z širého okolí a tvoří charakteristickou siluetu Maloskalska.
Skalní kulisa vznikla posouváním zemských ker. Došlo k vysunutí spodní vrstvy masivu a jeho pootočení kolmo k povrchu zemskému. Vznikla tak unikátní geomorfologická lokalita, která u nás nemá obdoby. Čítá zhruba na 20 věží (Hlavní, Sokolí, atd.) Suché skály jsou od roku 1965 národní přírodní památkou.

Malá Skála

Žlutá plovárna

Žlutá plovárna je oblíbeným cílem vodáků i pěších turistů putujících Českým rájem. Tento romantický volnočasový areál na břehu řeky Jizery tvoří základnu pro naše služby, především půjčovnu lodí, koloběžek a také lanové centrum. Naleznete zde tolik potřebný bufet s čepovaným pivem, turistickou ubytovnu a možnost stanování. Díky jedinečné poloze Žluté plovárny, jejíž areál protíná cyklostezka Greenway Jizera toto místo doslova vybízí k odpočinku a využití našich sportovních aktivit. Na druhém břehu Jizery je k dispozici vysokokapacitní parkoviště a infocentrum, kde dostanete ucelené informace a možnost objednání našich služeb.

Se začátkem nového tisíciletí se začala psát i nová historie tohoto místa, poptávka po službách v cestovním ruchu sem přivedla místní rodinou firmu SUNDISK s.r.o. která zde postupně vybudovala největší lanové centrum v Českém ráji a Libereckém kraji a každým rokem rozšiřuje sortiment půjčovny lodí. V současné době uspokojíme přes 300 zájemců o výlet na kanoích raftech i jiných plavidlech. Nejezdíme pouze trasu z Malé Skály do Dolánek, ale i daleko dál, až do Benátek nad Jizerou a Mladé Boleslavi.

Turistická ubytovna Vila Malá Skála se nachází v těsné blízkosti areálu Žluté plovárny. Objekt s kapacitou 25 lůžek je ideální pro školní skupiny, které mají všechny naše volnočasové aktivity a krásy Českého ráje přímo pod nosem. Půjčovna lodí Jizera na Žluté plovárně je stálicí nabídky aktivní dovolené v Českém ráji a můžete se těšit na spousty novinek, které Vám - našim klientům - každoročně přinášíme.

Na Malé skále v areálu Žluté plovárny provozujeme:

 Půjčovna - lodě, koloběžky, kola, in-line brusle
 Lanové centrum
 Vodácká ubytovna
 Kemp
 Bufet
 WC
 Parkoviště
 Hřiště (beachvolejbal, nohejbal, dětské prolézačky)
 Infocentrum

Vodácký úsek Malá Skála – Dolánky: 9,1 km

Boučkův Statek

Boučkův statek je jednou z typických lidových staveb Pojizeří. Patrový roubený dům s klenutým přízemím je přístupný veřejnosti. Je tu Maloskalská galerie - sbírka obrazů a plastik více než 120 českých výtvarníků 20. století. Součástí je i vlastivědná expozice o historii Maloskalska, doplněná dobovými snímky a pohlednicemi. Boučkův statek slouží také jako sezónní informační středisko pro turisty, v přízemí je restaurace.

Hrad Vranov

Strážní hrad Vranov, rozkládající se na úzkém a strmém pískovcovém útesu nad pravým břehem Jizery, byl založen Heníkem z Valdštejna okolo roku 1425, ale už na začátku 16. století se uvádí jako pustý. Včetně předhradí zaujímá délku téměř 400 m a v současné době je považován za nejdelší a nejkomplikovanější skalní hrad v České republice.
Největších změn doznal v první polovině 19. století, kdy panství koupil textilní podnikatel František Zachariáš Römisch. Ten dal ve zříceninách i blízkém okolí umístit romantické pomníky a mohyly oslavující význačné spisovatele a básníky, legendární hrdiny, české panovníky a vojevůdce. Celé bývalé hradiště nazval Pantheon. Dodnes se v areálu zachovala Síň tří císařů na památku vítězství spojeneckých vojsk nad Napoleonem v bitvě národů u Lipska 1813 a spousta spletitých cestiček, jeskyní či pamětních desek.
Dominantou Pantheonu je novogotický letohrádek s břidlicovou věžičkou z roku 1826. Pod skalní stěnou se nachází tesaná hradní studna, o ní vede cesta k vyhlídce Zahrádka, vypínající se 60 m nad hladinou řeky.

Zřícenina Frýdštejn

Toto majestátní sídlo s dominantní věží na skalním hřebeni jistě znáte jako doupě zlé čarodějnice z pohádky O princezně Jasněnce a létajícím ševci. Hrad Frýdštejn je zřícenina skalního gotického hradu z druhé poloviny 14. století s vytesanými místnostmi a zachovalou okrouhlou věží. V roce 1565 je již hrad Frýdštejn uváděn jako pustý. Dobu založení přesně neznáme. Nevíme ani přesně, kdy bylo vytvořeno frýdštejnské panství. První zmínka o hradu Frýdštejn pochází z r. 1385.
Hlavní dominantou hradu Frýdštejn je velká hradní věž, postavená na nejvyšším skalisku tak, aby bylo možno obhlídnout široké okolí. Věž je nejlépe zachovalou částí hradu. Je asi 15 m vysoká a má 9 m v průměru, s dvoumetrovou tloušťkou zdiva. Hrad Frýdštejn byl zpřístupněn veřejnosti v 90. letech minulého století poté, co turnovský okrašlovací spolek, který v r. 1892 hrad Frýdštejn koupil od knížat Rohanů ze Sychrova, dal dochované zdivo zpevnit.

Křížky

Jedna z důležitých zastávek při Vašich výletech po řece Jizeře je vesnička Křížky. Na břehu řeky narazíte na náš útulný Penzion Křížky s restaurací a zahrádkou, kde můžete spočinout a nabrat síly na další putování. Díky jeho ideální pozici přímo na cyklostezce Greenway Jizera je penzion jako stvořený pro půjčovnu koloběžek. Začíná zde jeden z nejkrásnějších úseků cyklostezky podél řeky Jizery. Po proudu směrem na Dolánky se stezka line širokým údolím meandrující řeky Jizery, kde Vás neruší automobilový provoz. V rámci projektu Greenway Jizera byl upraven povrch stezky a přes tok řeky Vás přenesou krásné visuté mosty.


Penzion a restaurace Křížky

Toto malebné místo na břehu řeky Jizery je jako stvořené pro aktivní odpočinek a výlety po Českém ráji. Penzion je vhodný pro rodiny s dětmi, ale zároveň je jeho kapacita schopná pojmout i velké skupiny v rámci školních výletů a firemních akcí.

Naleznete zde širokou nabídku služeb:

 Restaurace – česká kuchyně, bar
 Zahrádka – občerstvení, ohniště, dětské hřiště
 Ubytování – apartmány i klasické pokoje pro skupiny
 Půjčovna lodí, koloběžek.
 Hřiště

Dolánky

Na břehu řeky Jizery, necelé 3 km před Turnovem, leží malebná vesnička jménem Dolánky. Toto pohádkové místo je oblíbeným výletním cílem v oblasti Českého ráje, především díky Dlaskově statku, významné památce lidové architektury z 18. století.
Nachází se zde naše základna pro půjčovnu lodí a koloběžek s parkovištěm, bistrem a přírodním tábořištěm na břehu řeky.
Před jezem končí většina vodáckých výprav ze Žluté Plovárny. Jez v Dolánkách se nedá sjet a lodě se přenáší po pravém břehu. Lodě odvezeme zpět na Malou Skálu a vy můžete pokračovat zpět na koloběžkách. Malý stylový srub nabízí občerstvení přímo na trase Greenway Jizera a slouží i pro návštěvníky kempu u řeky. V sezóně zde jsou v provozu WC a sprchy.

Využijte našich služeb:

 Občerstvení, prolézačky
 Tábořiště – WC, sprchy
 Parkoviště
 Půjčovna lodí, koloběžek.

Vodácký úsek Dolánky – Příšovice/Ploukonice: 9,7 km

Dlaskův statek

Typická a vzácně dochovaná ukázka formy pojizerského domu. Bývalá svobodnická usedlost a rychta byla postavena v malebném údolí řeky Jizery v roce 1716.
Od svého vzniku prodělal objekt četné stavební úpravy, nejrozsáhlejší v roce 1794 a 1841. Statek tvoří samostatnou urbanistickou jednotku, obklopenou trámcovou hradbou se dvěma branami, horní zděnou s dřevěnou zvoničkou, vystavěnou v roce 1794 a dolní dřevěnou. Obytný trakt s připojenými hospodářskými prostorami je patrový, roubený. Zděné chlévy a konírna byly vystavěny v témže roce jako horní brána. Původní dispozice domu byla rozšířena v roce 1789 o roubenou světničku v patře, upravenou v roce 1842 jako výměnek. Stavební celek doplňuje bohatě skládaná lomenice a pavlač s řezanými sloupky. Z původních staveb se v areálu dvora dochovala roubená stodola.
Součástí usedlosti je socha Panny Marie z roku 1784 a patrový roubený špýchar, který byl v šedesátých letech přenesen z Malého Rohozce.

Zámek Hrubý Rohozec

Zámek Hrubý Rohozec byl založen kolem roku 1280. Nachází se na severozápadním okraji města Turnova a řadí se k nejstarším stavebně-historickým památkám této oblasti. Zámek Hrubý Rohozec tvoří výraznou dominantu na skále nad řekou Jizerou.
Návštěvníky je vyhledáván i pro svoji unikátní výzdobu expozice vazbami ze suchých květin. Zámek Hrubý Rohozec je obklopen menším přírodně-krajinářským parkem s drobnými kamenickými prvky z období romantismu. Na zámecký park navazuje Zámecká stezka, která schází mnoha schody do hradního příkopu. Odtud nelze přehlédnout mohutnou skálu, na níž zámek stojí. Dále dojdeme k řece Jizeře a přírodními partiemi romantického údolí Dolánek se lze parkovými cestami vedoucími na svahu nad řekou dostat až na náměstí Českého ráje v Turnově.

Město Turnov

Od roku 1886 shromažďuje Muzeum Českého ráje v Turnově doklady o kulturním a dějinném vývoji regionu i města. Bohaté sbírky tvoří fondy archeologie, etnologie, mineralogie, historie, umění, knih i archiválií. To, čím se turnovské muzeum vymyká z řady regionálních vlastivědných muzeí, je jeho specializace na historii i současnost kamenářství, zlatnictví, šperkařství a dokumentaci drahých kamenů. Drahé kameny (polodrahokamy), české granáty a šperky z nich jsou velkým lákadlem návštěvníků z domova i zahraničí.

Lázně Sedmihorky

Původně vodoléčebné lázně založené r. 1842. Název Sedmihorky se odvozoval od vydatného pramene "Sedmihorka". Prameny v okolí Sedmihorek jsou pospojovány výletní Angrovou stezkou. Od druhé poloviny 19. stol. sem na rekreaci jezdilo mnoho významných hostů, mezi jinými i spisovatel Jan Neruda. Malebné okolí a bezprostřední blízkost úchvatného hruboskalského skalního města vnuklo v 70. letech kterémusi návštěvníkovi slova: "Ty skály, to je úplný ráj!" Od té doby se píše a mluví o Českém ráji.
Pojmenování se postupně rozšířilo pro široké okolí podobného rázu. V Sedmihorkách na prostranství před dřevěnou kolonádou se nachází Myslbekův pomník zakladatele lázní MUDr. Antonína Šlechty.

Zámek Sychrov

Na místě dnešního zámku stávala v 15. století tvrz. V 16. století zde byl postaven panský kamenný dům, který nesl název Sychrov. V době třicetileté války patřilo svijansko-sychrovské panství vévodovi Albrechtu z Valdštejna.
Na sklonku 17. století zde rytířský rod Lamottů z Frintroppu nechal vystavět barokní zámek s vysokou věží. V letech 1740 - 1820 byl majetkem Valdštejnů z mnichovohradišťské větve. Nejvýznamnější etapa pro Sychrov začíná 30. 8. 1820, kdy se novými majiteli Sychrova stali Rohanové, příslušníci staré francouzské šlechty. Zámek 2x přestavěli, nejprve do podoby klasicismu, kolem poloviny 19. století byl přestavěn v duchu novogotiky podle projektu architekta Bernarda Gruebera. Veškerou interiérovou výzdobu zámku provedli čeští řemeslníci v čele s řezbářem Petrem Buškem.
V roce 1945 byl Sychrov na základě dekretu č. 12/1945 konfiskován. Od 1. 5. 1950 byl zpřístupněn veřejnosti. V roce 1995 byl prohlášen národní kulturní památkou.

Ploukonice

Pokud zakotvíte v Ploukonicích, tak určitě neodoláte koupeli v zatopeném pískovém lomu a občerstvení v místním útulném kempu, kde se příjemně popíjí Svijanské pivo. Tato malebná vesnička na řece Jizeře je mostem spojená s Příšovicemi. Kemp je také ideální základnou pro výlety do lesů a skalních měst Českého Ráje. Pro Vaše výpravy je možné využít naší půjčovny vodáckého vybavení.

Vodácký úsek Ploukonice – Mnichovo Hradiště: 15,8 km

Příšovice

Kemp Jizera v obci Příšovice se rozprostírá v jižní části okresu Liberec. Obec Příšovice leží v povodí řeky Jizery, která tvoří jižní hranici velmi rovinatého území. V kempu si můžete půjčit loďky. Nedaleko je rybník Písečák, kde se lze koupat, rybařit i provozovat windsurfing.


Vodácký úsek Příšovice – Mnichovo Hradiště: 15,8 km

Turistické zajímavosti v okolí

Drábské světničky

Zbytky skalního hradu vytesaného ve skále na pískovcové hraně plošiny Mužský nedaleko Mnichova Hradiště. Tato ojedinělá památka Vás potěší při procházce rozlehlým skalním městem a milují jí hlavně děti. Místo bylo osídleno již ve 13. stol., začátkem 15. stol. zde byl založen hrad. Do skalních bloků bylo vytesáno asi 30 místností pospojovaných dřevěnými můstky a žebříky. Místnosti sloužily jako zásobárny, lidé žili v dřevěných obydlích.
Kolem r. 1430 byl hrad rozšířen husity, kteří potřebovali kontrolovat cestu údolím Jizery. Po bitvě u Lipan byl hrad opuštěn. Během třicetileté války se sem uchylovali obyvatelé okolních vsí a v době 2. světové války ve světničkách přebývali partyzáni z řad horolezců. Model Drábských světniček lze spatřit v muzeu v Mnichově Hradišti.

Mnichovo hradiště

Jedním z nejkrásnějších měst na řece Jizeře je Mnichovo Hradiště. Až sem je možné doplout na našich lodích. Toto město je další významnou vstupní bránou do Českého ráje. Město leží v půvabném kraji nedaleko okresního města Mladá Boleslav. Město založili mniši z nedalekého kláštera Hradiště v roce 1250. Nejvýznamnější památkou města je státní zámek, který po staletí patřil rodu Valdštejnů. Další zajímavé stavby je možné shlédnout i v centru města, které je zároveň i památkovou zónou.

Vodácký úsek Mnichovo Hradiště – Bakov nad Jizerou: 8,8 km

Hrad Valečov

Hrad se nachází nedaleko Mnichova Hradiště. Vlakem tedy dojedete až tam a dále se vydáte pěšky po červené turistické značce. Rozhodně stojí za vidění i Drábské světničky, které jsou od hradu Valečov vzdálené několik málo kilometrů naprosto jedinečným prostředím. Po cestě narazíte ještě na zbytky hrádku Klamorna a velice zajímavou vyhlídku.

Bakov nad Jizerou

Kemp Šlégl se nachází na travnatém pozemku vedle přírodního koupaliště volnočasového areálu. Vhodný je zejména pro rodiny s dětmi. Platí za výchozí bod pro poznávání blízkých kulturních památek. Do tohoto místa Vám dle potřeby dovezeme veškerý vodácký materiál a postaráme se o Vás. 

Vodácký úsek Bakov nad Jizerou – Michalovice, Maldá Boleslav: 8,7 km

Michalovice – Mladá Boleslav

Zastávka v Mladé Boleslavi rozhodně stojí za to. Naleznete zde množství krásných historických památek. Hrad Michalovice byl založen ve druhé polovině 13. století. Prvním doloženým majitelem byl Jan z Michalovic. Rod Michaloviců vlastnil hrad do roku 1468, kdy vymřel po meči. Podle mohutné válcové věže se hradu často říká také Michalovická Putna. Odstřelováním skály při stavbě železnice v 19. století, došlo k naklonění věže. Na hradě je pamětní bronzová deska Karla Hynka Máchy, která zde byla umístěna při stoletém výročí jeho návštěvy.

Město Mladá Boleslav

Hlavním lákadlem města, ve kterém se už víc než sto let vyrábějí automobily, je ŠKODA AUTO MUZEUM, otevřené sedm dní v týdnu. Je to poutavá podívaná hlavně pro kluky. Ostatní si přijdou na své v rozlehlém historickém centru. Ve středověkém Hradu a sousedním Paláci Templ jsou muzea a další kulturní zajímavosti. Za zmínku stojí také Renesanční radnice se sgrafitovou fasádou a vyhlídkovou věží. Výjimečné jsou dvě církevní stavby. Kostel sv. Havla a Sbor Českých bratří, který je unikátní svojí velkorysou renesanční architekturou.

Pro zakoupení vybavení a dárkových poukazů navštivte náš eshop.        eshop