Hodnocení obtížnosti vody

Přibližné informace o tom, co vás na vodě může čekat

Doporučujeme respektování pravidel a nepřeceňování svých schopností sjížděním takové vody, která neodpovídá vašim možnostem. Vodní toky se pro tento účel klasifikují podle obtížnosti. Vě světě se dnes používá několik různých klasifikací, u nás se nejvíce vžilo tzv. alpské hodnocení řek. Pojďme se na něj podívat podrobněji.

Klidné až mírně proudící řeky 

Dříve se označovaly jako ZWA (stojaté vody - jezera, přehrady), ZWB (klidné vody, slabě proudící vody) a ZWC (mírně proudící vody). Nyní se používá společné označení ZW pro tyto tři stupně.

Rychle tekoucí až divoké řeky

Používá se pro ně šestistupňové označení. WW I (lehká), WWII (mírně těžká), WW III (těžká), WW IV (velmi těžká), WW V (mimořádně těžká), WW VI (hranice sjízdnosti). Pro jemnější rozlišení se ještě používají znaménka + a - pro větší a menší obtížnost. POZOR! Do této klasifikace se nezahrnují umělé stavby nebo jezy, ty se totiž mohou svým stupněm obtížnosti výrazně lišit od uváděné klasifikace.

Pokud byste v tabulce některým výrazům nerozuměli, mrkněte do vodáckého slovníčku.

vodácký slovník

Tabulka obtížnosti

Stupeň obtížnosti Charakter toku Co je třeba umět / nároky na vodáka Jak se vybavit 
ZW Klidný a mírně proudící tok bez překážek, bez peřejí Základy ovládání lodi, plavání a na větších tocích sebezáchrana v hluboké vodě.  loď zabezpečená proti potopení, plovací vesta
WW I proudící voda s malými přejemi, řečiště přehledné, překážky malé, řídké a dobře viditelné, kterým se lze snadno vyhnout Základy ovládání lodi, plavání v proudící vodě a znalost sebezáchrany v proudu loď zabezpečená proti potopení, plovací vesta, házečka, helma je doporučená
WW II mírné, přehledné peřeje s jasnou liní průjezdu zřetelnou i z lodi, občas nutno manévrovat v proudu, vlny pravidelné, průjezdné otevřenou lodí bez zalití, válce výjimečné a malé

Dobrá znalost ovládání lodi, jízda v proudu a ve vlnách, umět zastavit ve vracáku, schopnost rozpoznání základních charakteristik proudící vody (proudnice, rozhraní, válec atd.), samozáchrana v proudu, doporučená znalost záchrany jiných 

loď zabezpečená proti potopení, vhodné uzavřené nebo samovylévací lodě, házečka, vesta a helma
WW III peřeje s nepravidelnými vlnami bez možnost se jim vyhnout, vysoká pravděpodobnost zalití otevřené lodi, nutnost manévrovat v rychlém proudu, vyskytují se nepřehledná místa se stupni a malými válci, úzká rozhraní a mírně turbulentní vracáky, zvláště na řekách s velkým průtokem spolehlivé ovládání lodi, technika i taktika jízdy v proudu i ve vlnách, dobrá znalost čtení vody a bezpečné jízdy ve skupině, trénovanost, samozáchrana i záchrana jiných, znalost plavání v proudu, eskymácký obrat na kryté lodi pevná či nafukovací loď pro divokou vodu zabezpečená proti potopení, plovací vesta, vhodné oblečení, helma, házečka, nůž, telefon
WW IV velmi těžký tok s dlouhými a silnými peřejemi, velké vlny a válce, které nelz nebo lze jen obtížně objet, zablokované koryto s úzkými pasážemi vyžadující rychlé manévrování, ostrá rozhraní a malé vracáky, návaly vody, zablokované s úzkými průjezdy často jen na jednu loď precizní ovládání lodi v silném proudu a ve vlnách, perfektní znalost čtení vody, průjezdu válcem, jízdy a jištění ve skupině, znalost a praxe v používání bezpečnostních a záchraných prostředků, samozáchrana v proudu, eskymácký obrat na kryté lodi, dobrá psychická i fyzická kondice, úsek předem prohlédnout pevná loď na divokou vodu zabezpečená proti potopení nebo raft se sehranou posádkou, plovací vesta, hlema, vhodné oblečení, nůž, házečka, telefon, lékárnička, náhradní pádlo ve skupině
WW V souvislé a silné zablokované peřeje s malým počtem vracáků, nepřehledné, navazující stupně, vysoké vlny a velké válce, které nelze objet, velký spád a/nebo průtok, prohlídka nezbytná, často obtížná vynikající ovládání lodi a bohaté zkušenosti s divokou vodou, jištěním, používáním záchranných prostředků a samozáchranou v proudu, vynikající fyzická a psychická kondice, jízda v sehrané a trénované skupině pevná loď pro divokou vodu, zabezpečená proti potopení, vhodné oblečení, plovací vesta, helma, nůž, házečka, telefon, lékárnička, náhradní pádlo
WW VI obtížnost na hranici současných možností, kombinace mnoha překážek, velkého spádu a nebezpečí, sjízdné jen za určitých optimálních podmínek dtto WW V, bohaté zkušenosti, vynikající schopnosti a forma speciální kajaky „creekové“, výbava jako na WW V a sehraný podpůrný tým

Zdroj: www.padler.cz, www.raft.cz

  

raft_obtiznost-rek sjizdost-reky jizera_rafting rafting-na-Jizere kajak-Jizera

Pro zakoupení vybavení a dárkových poukazů navštivte náš eshop.        eshop