Kamenice je o něco čistší!

Již celý týden před čištěním Kamenice plánovaným na sobotu 9. 4. 2016 bylo zřejmé z předpovědí, že nás nemine pravé vodácké počasí, tedy zima a déšť. Nicméně i tak se více než 50 dobrovolníků nenechalo odradit a v sobotu dopoledne přesto dorazili!
Tímto jím patří veliké poděkování za jejich úsilí a obrovský kus práce, co pro tuto řeku udělali! Zúčastnili se dobrovolníci nejen z řad vodáků, ale ruku k dílu přidal i oddíl Mladých ochránců přirody z Jablonce nad Nisou, dále turistický oddílu mládeže Liščata z Velkých Hamrů a KČT Tanvald. Bohužel smutnou pravdou bylo, že počet pěších dobrovolníků výrazně převýšil počet vodáků, kteří se pravděpodobně zalekli nízkého stavu vody, který je však pro čištění spíše výhodou. Řeka Kamenice nám ukázala, že je i za necelých čtyř kubíků sjízdná, pomineme-li úseky, kde nám náhony k elektrárnám odvádí vodu. (na snímku Mladí ochránci přírody Netopýři z Jablonce nad Nisou)

Systém čištění z minulého ročníku se nám velice osvědčil. Vodáci čistili pravý břeh toku a místa, která jsou z Palackého stezky nepřístupná. Pěší účastnici potom levou část toku Kamenice, dostupnou ze stezky. Posléze za nimi sjížděl raft, který svážel sesbíraný odpad připravený v plastových pytlích na břehu.
Podle účastníků, v úsecích, které byli již plně vyčištěny v minulém ročníku, odpadu mírně ubylo. Uvidíme až v dalších letech, zda je to díky našim aktivitám nebo jenom tím, že se ten rok Kamenicí neprohnala velká voda. Stále se tam totiž nalézají místa, která na vyčištění ještě čekají.

Letos byla akce rozšířena o čištění úseku Jesenný - soutok s Jizerou, kterého se zúčastnilo několik dobrovolníků - vodáků, kteří se neodvážili na horní těžký úsek. Byl by totiž nad jejich síly a dosavadní zkušenosti. Bezpečnost akce je totiž hlavní prioritou.

Odpadu bylo stále tolik, že jsme se nemohli ani vejít do raftu

Kamenici se nám podařilo zbavit spousty odpadu a již nyní v úseku z Plavů do Navarova je možné se kochat divoké čisté nespoutané krásy tohoto úseku.

Sesbíraný odpad v Navarově u penzionu Rusalka

Vyčištění by nebylo možné uskutečnit bez partnerů, kteří přispěli či se podíleli na hladkém průběhu akce. Poděkování patří zejména Povodí Labe s.p., dále obcím podél toku Kamenice – Plavy, Zlatá Olešnice, Jesenný a Železný Brod, které zajistily svoz odpadu a outdoorové agentuře Sundisk Family, která nám poskytla rafty.

Čištění řek je běh na dlouhou trať a tak na viděnou příští rok zas na Čištění Kamenice 8. 4. 2017.

Již nyní se na Vás těšíme!

(texty a fotografie přejaty z oficiální tiskové zprávy)

Pro zakoupení vybavení a dárkových poukazů navštivte náš eshop.        eshop